Бюджет

Най-важния елемент е бюджета. На база информацията от дизайна и проектирането се прави калкулатор, с който да следите разходите и да имате предварително подготвен бюджет. По този начин изненадите в преразход на средства се свеждат до минимум и най-важното е, че ще можете да ги следите в реално време.

В таблицата се описват необходимите количества материали за ремонта, мебели със спецификация на цветове, обков и материали, осветителни тела и др.. Услугите в България също смятаме в невероятно различни мерни единици – кв.м, точка, л.м, кг. и т.н вместо на час и с риск да се объркате е добре да имате подготвена бланка с попълнени резултати.

През годините, клиенти които вече ни имат доверие и са закупили отново жилище идваха и ни оставяха ключовете с израза „Оправяйте се!“ Винаги при първия ремонт се спускаме с желание и ентусиазъм, но при сблъсък с реалността – проблеми с майстори, конструктивни проблеми в жилищата, отделеното време за закупуване на материали и многото компромиси се стига до резултат от много голям преразход на бюджета и неудовлетворителен краен резултат. С наша помощ и проекта който ще ви предадем, ще си спестите напрежението и ремонта на новото ви жилище отново ще е интересно начинание.